Kirjalik küsimus E-5374/09, mille on esitanud Willy Meyer (GUE/NGL) komisjonile. Sõjakohus ja seitsme Lääne-Sahara inimõiguste kaitsja võimalik surmanuhtlus