ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka (11262/20 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) Komisja Rybołówstwa Sprawozdawca: François-Xavier Bellamy