Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2017/2074 ja nõukogu määruses (EL) 2017/2063, mis käsitlevad Venezuela vastu suunatud piiravaid meetmeid 2020/C 216/02