Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore vytvorenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz, pokiaľ ide o prijatie jeho rokovacieho poriadku$