Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor, referitor la adoptarea regulamentului său de procedură$