Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της μεικτής επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της$