Cauza C-544/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 septembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal - Regatul Unit) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Henrika Dakneviciute (Trimitere preliminară – Articolul 49 TFUE – Libertatea de stabilire – Activitate independentă – Resortisantă a unui stat membru care a încetat să desfășoare o activitate independentă din cauza constrângerilor fizice care apar în ultima perioadă a sarcinii și în perioada ulterioară nașterii – Menținerea calității de persoană care desfășoară o activitate independentă)