Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1393 на Комисията от 29 септември 2020 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Pebre bord de Mallorca“/„Pimentón de Mallorca“ (ЗНП)