Zadeva C-447/19 P: Pritožba, ki sta jo SA Close, Cegelec vložili 11. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 9. aprila 2019 v zadevi T-259/15, Close in Cegelec/Parlament