Zaak C-447/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 juni 2019 door SA Close, Cegelec tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 9 april 2019 in zaak T-259/15, Close en Cegelec/Parlement