Lieta C-447/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 11. jūnijā SA Close, Cegelec iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 9. aprīļa spriedumu lietā T-259/15 Close un Cegelec/Parlaments