asia C-447/19 P: Valitus, jonka SA Close ja Cegelec ovat tehneet 11.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-259/15, Close ja Cegelec v. parlamentti, 9.4.2019 antamasta tuomiosta