kohtuasi C-447/19 P: SA Close’i ja Cegeleci 11. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 9. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-259/15: Close ja Cegelec versus parlament