Wniosek do Trybunału EFTA z dnia 11 maja 2020 r. o wydanie opinii doradczej wniesiony przez Borgarting lagmannsrett w sprawie Tor-Arne Martinez Haugland przeciwko rządowi Norwegii (Sprawa E-4/20) 2020/C 308/07