Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af Borgarting Lagmannsrett den 11. maj 2020 i sagen Tor-Arne Martinez Haugland mod den norske regering (Sag E-4/20) 2020/C 308/07