Žádost o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO předložená odvolacím soudem Borgarting Lagmannsrett dne 11. května 2020 ve věci Tor-Arne Martinez Haugland v. norská vláda (Věc E-4/20) 2020/C 308/07