Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1473 z 2. októbra 2018, ktorým sa na účtovné obdobie EPZF 2019 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení v podobe nákupu, skladovania a predaja zásob