Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1473 z dnia 2 października 2018 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących zakup, przechowywanie i zbyt zapasów, na rok budżetowy 2019 EFRG