Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1473 ze dne 2. října 2018, kterým se pro účetní období EZZF 2019 stanoví úrokové sazby pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob