/* */

Verordening (EG) nr. 2110/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1510/2003 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van rogge uit de voorraden van het Duitse interventiebureau betrekking heeft