Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1696 av den 12 november 2020 om genomförande av förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela