Tampereen käräjäoikeus, välipäätös 08/12/1998 # Tullihallitus / Kaupo Salumets ym.