Κατάλογος νομοθετικών προτάσεων και άλλων εγγράφων COM που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή από τις 21 Ιανουαρίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2003