Obvestilo Komisije Smernice za uporabo Uredbe (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici (Besedilo velja za EGP) 2021/C 100/02