Poziția (UE) nr. 10/2016 a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune Adoptată de Consiliu la 17 mai 2016