Cerere de propuneri privind transferul unei zone de extracție pentru producția de hidrocarburi