Kennisgeving voor de overdracht van een winningsgebied voor de winning van koolwaterstoffen