Besluit (EU) 2020/649 van de Raad van 7 mei 2020 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 56e zitting van de Commissie van deskundigen betreffende het spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen van de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer met betrekking tot bepaalde wijzigingen in aanhangsel C van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer