Kommissionens beslut av den 26 oktober 2015 om godkännande av Department of Environment, Government of Nunavut i enlighet med artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter