Sklep Komisije z dne 26. oktobra 2015 o priznanju Ministrstva za okolje Vlade Nunavuta v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1850 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev