Decizia Comisiei din 26 octombrie 2015 de recunoaștere a Departamentului pentru mediu al guvernului din Nunavut în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1850 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu produse derivate din focă