Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Ottubru 2015 li tirrikonoxxi d-Dipartiment tal-Ambjent, il-Gvern ta’ Nunavut skont l-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1850 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki