Komisijas Lēmums (2015. gada 26. oktobris) par Nunavutas valdības Vides departamenta atzīšanu saskaņā ar 3. pantu Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/1850, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem