2015 m. spalio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės, 3 straipsnį pripažįstamas Nunavuto aplinkos departamentas