Komission päätös, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, Nunavutin territorion ympäristöviraston tunnistamisesta yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 3 artiklan mukaisesti