Komisjoni otsus, 26. oktoober 2015, millega vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1850 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artiklile 3 tunnustatakse Nunavuti valitsuse keskkonnaministeeriumi