Společný dopis Evropských společenství a jejich členských států na straně jedné a Kolumbie na straně druhé podle odstavce 5 Postupů k uplatňování článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) (S/L/80 z 29. října 1999) vztahující se ke změnám navrhovaným v listině závazků dohody GATS Evropských společenství a jejich členských států (dále ES) k zohlednění přistoupení České republiky, Estonské republiky, Finské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Rakouské republiky, Slovenské republiky, Slovinské republiky a Švédského království k Evropským společenstvím