Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2082 z dne 28. novembra 2019 o obnovitvi odobritve dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7481) (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)