Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/2082 (2019. gada 28. novembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kokvilnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 7481) (Autentisks ir tikai teksts vācu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)