Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/2082 2019 m. lapkričio 28 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės LLCotton25 (ACS-GHØØ1–3), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti (pranešta dokumentui Nr. (2019) 7481) (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba) (Tekstas svarbus EEE)