Изграждане на архитектура за професионализацията на обществените поръчки