Kommissionens förordning (EG) nr 515/2006 av den 30 mars 2006 om en övergångsåtgärd för regleringsåret 2005/06 när det gäller finansieringen av lagring av spannmål som erbjuds till intervention i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien