Nariadenie Komisie (ES) č. 515/2006 z  30. marca 2006 , ktorým sa ustanovuje prechodné opatrenie na hospodársky rok 2005/2006, pokiaľ ide o financovanie skladovania obilnín ponúknutých na intervenciu v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku