2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 515/2006, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemonę 2005–2006 prekybos metams dėl Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje intervencijai siūlomų grūdų sandėliavimo finansavimo