Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9632 – E.ON/Berliner Stadtwerke/Tegel Energie) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 398/06