KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti, Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti, Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti, Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti, Teadusuuringute Rakendusameti ning Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti hindamine