Írásbeli kérdés E-2257/10 előterjesztette: Nuno Melo (PPE) a Bizottsághoz. Újraerdősítés állami támogatás nélkül