Beslut nr 5/2016 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 22 december 2016 om beviljande av ansvarsfrihet för direktören för Centrum för företagsutveckling för genomförandet av centrumets budgetar för budgetåren 2011 och 2012 [2017/52]