Решение № 5/2016 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 22 декември 2016 г. за освобождаване от отговорност на директора на Центъра за развитие на предприемачеството (ЦРП) във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовите 2011 г. и 2012 г. [2017/52]