Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9347 — OEP/WP Group) (EØS-relevant tekst.)